Konsert och repetition

Frånvaro vid repetitioner meddelas per mail eller sms till Folke Taubner på måndagsmorgonen. Sms: 0708-562414, e-post: folke.taubner@swipnet.se

Närmare beskrivning av kommande konserter:

Här finns tider och andra praktiska saker nästa konsert: