Konsert och repetition

Frånvaro vid konsertspelning skall anmälas till fn Sofia Jäverfelt i god tid.
Frånvaro vid repetitioner meddelas per mail eller sms till Folke Taubner på måndagsmorgonen. Sms: 0708-562414, e-post: folke.taubner@swipnet.se

Närmare beskrivning av kommande konserter:

Här finns tider och andra praktiska saker nästa konsert:

Adventskonsert 8:e december i Lerum

Konserttid: 18:00

Spelklara:

Samling:

Klädsel: