Spelschema hösten 2021

23 Augusti Uppstart

5 September Gudstjänstspelning Surte kl. 11.00

18-19 September Övningshelg på Stenungsögården

23 Oktober Höstkonsert i Lerum kl. 18.00
24 Oktober Höstkonsert i Surte kl. 18.00

21 November Gudstjänstspelning Lerum kl. 10.00

5 December Adventsmusik i Surte kl. 11.00
5 December Advenstmusik i Lerum kl. 18.00