Spelschema

Vi planerar för hösten och hoppas att vi då kan spela igen!

19/9. Övningsdag i Trollhättan tillsammans med musikkårer från Vänersborg och Trollhättan

17/10 Höstkonsert i Trollhättan

18/10 Höstkonsert i Lerum Kl 18

19/10 Höstkonsert i Surte Kl 19 (? pga måndag)

15/11  Lerum gudstjänst-spelning kl 10

6/12 Surte adventsgudstjänst fm kl 11

6/12 Lerum adventsgudstjänst?